Just another WordPress site
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

English version: LINK

1. Giới Thiệu

Quyền riêng tư/dữ liệu cá nhân của bạn là vô cùng quan trọng đối với Công ty TNHH Riviera Point (“chúng tôi” và “của chúng tôi”).

Chính sách bảo mật thông tin về bảo vệ dữ liệu cá nhân (chính sách quyền riêng tư) này (“Chính sách”) mô tả cách chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc, hướng dẫn và yêu cầu của Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 4 năm 2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân (“Nghị định 13”) và, nếu bạn là cư dân của Liên minh Châu Âu hoặc Vương quốc Anh, General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679) ("GDPR") và phiên bản GDPR đã được đưa vào luật của Vương quốc Anh thông qua Mục 3 của European Union (Withdrawal) Act 2018) ("UK GDPR").

Mục 3 đến 15 của Chính sách này mô tả cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bất kể dữ liệu cá nhân được thu thập như thế nào hoặc bạn cư trú ở đâu. Cụ thể, Chính sách này liệt kê sơ lược các biện pháp bảo vệ dữ liệu đối với các hoạt động của các trang web và các ứng dụng di động của chúng tôi và/hoặc việc cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc tổ chức mà bạn đại diện.

Ngoài ra, nếu bạn là cư dân của Liên minh Châu Âu hoặc Vương quốc Anh, có một Phần trong Chính sách này có tiêu đề 'Thông tin bổ sung dành cho cư dân Liên minh Châu Âu/Vương quốc Anh' cũng áp dụng đối với việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Trong trường hợp có sự không đồng nhất nào giữa các Mục 3 đến 15 của Chính sách này và Mục bổ sung này, Mục bổ sung sẽ được ưu tiên áp dụng.

2. Định Nghĩa

Cho mục đích của Chính sách này:

Tập Đoàn” có nghĩa là các liên minh và công ty con của chúng tôi (“Các Tổ Chức Có Liên Quan”), công ty mẹ của chúng tôi và Các Tổ Chức Có Liên Quan của công ty mẹ, công ty mẹ cao nhất của chúng tôi và Các Tổ Chức Có Liên Quan của công ty mẹ cao nhất;

dữ liệu cá nhân” có nghĩa là thông tin ở dạng ký hiệu, chữ viết, số, hình ảnh, âm thanh hoặc bất kỳ dạng tương tự nào khác trong môi trường điện tử, về một cá nhân cụ thể hoặc tạo điều kiện nhận dạng một cá nhân cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm "dữ liệu cá nhân cơ bản" và "dữ liệu cá nhân nhạy cảm";

xử lý”, “đã xử lý” và “đang xử lý” có nghĩa là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan; và

Nền Tảng” có nghĩa là điểm tiếp cận khách hàng của chúng tôi (ví dụ như quầy dịch vụ khách hàng có người trực hoặc ki-ốt hỗ trợ tự động), các trang truyền thông xã hội, trang web, ứng dụng di động, chương trình thành viên và tên miền hoặc các nền tảng khác liên quan đến chúng tôi và các chương trình của các công ty liên kết của chúng tôi.

3. Những Dữ Liệu Cá Nhân Chúng Tôi Thu Thập

Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân cần thiết một cách hợp lý cho các mục đích liên quan được liệt kê trong Mục 5 của Chính sách này. Ví dụ về dữ liệu cá nhân được thu thập và xử lý có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở những thông tin sau:

• Thông tin cá nhân như tên, ngày sinh, giới tính, số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu, ảnh, bản ghi âm tiếng hoặc video;

• Chi tiết liên hệ như địa chỉ gửi thư, địa chỉ email và số điện thoại;

• Chi tiết về thông tin thành viên và sở thích/thị hiếu;

• Các chi tiết và thông tin liên quan đến thanh toán (được coi là dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo Nghị định 13); và

• Thông tin khác được cung cấp qua các biểu mẫu, giao tiếp trực tiếp, điện thoại, email, nền tảng trực tuyến, việc sử dụng trang web hoặc ứng dụng khác.…

Một số dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể có tính chất là thông tin nhạy cảm, nhưng chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu cá nhân nhạy cảm khi có sự đồng ý của bạn và/hoặc chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật áp dụng.

4. Phương Thức Thu Thập

Dữ liệu cá nhân có thể được thu thập từ bạn theo những cách sau:

• khi bạn cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi hoặc gửi các biểu mẫu, bao gồm thông qua việc đăng ký tài khoản, trên các trang web của chúng tôi, các ứng dụng di động, cổng thông tin trực tuyến, email, thu thập trực tiếp hoặc các phương pháp khác;

• khi bạn (hoặc bất kỳ người nào được bạn ủy quyền) liên lạc với nhân viên, các đơn vị cung cấp dịch vụ phụ của chúng tôi (bao gồm bất kỳ cá nhân chuyển giao hàng hóa hay dịch vụ nào), nhân viên chăm sóc khách hàng hoặc đại diện tiếp thị qua điện thoại, thư, email, gặp mặt trực tiếp...;

• khi bạn đăng ký vào danh sách gửi thư của chúng tôi hoặc đăng ký cập nhật đối với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào;

• khi bạn phản hồi lại các chương trình khuyến mãi của chúng tôi;

• khi bạn được các đối tác kinh doanh, khách hàng doanh nghiệp và các bên thứ ba khác giới thiệu cho chúng tôi;

• khi chúng tôi nhận được dữ liệu từ các công ty khác trong Tập Đoàn;

• khi chúng tôi nhận được thông tin của bạn từ các bên thứ ba liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ mà bạn đã đăng ký một cách hợp pháp;

• khi chúng tôi ghi âm các cuộc gọi trao đổi qua điện thoại (ví dụ như qua đường dây nóng chăm sóc khách hàng) và có thể được ghi âm lại cho mục đích đào tạo, kiểm soát chất lượng, kinh doanh và/hoặc các mục đích hợp pháp khác;

• trong quá trình ghi hình camera quan sát (CCTV) khi một cá nhân đến các cửa hàng và tòa nhà của chúng tôi;

• khi bạn tạo ra dữ liệu hoặc liên kết dữ liệu với tài khoản của mình, ví dụ như việc đồng bộ hóa tài khoản, việc xác thực đăng ký, v.v.;

• chúng tôi thu thập một cách tự động khi bạn truy cập trang web của chúng tôi và các trang web khác mà chúng tôi sở hữu hoặc quản lý, sử dụng các công nghệ như cookies (của chúng tôi hoặc bên thứ ba), hợp đồng với chúng tôi hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào thông qua trang web của chúng tôi hoặc tải xuống và/hoặc sử dụng bất kỳ của các ứng dụng và/hoặc phần mềm của chúng tôi; và

• khi bạn (hoặc bất kỳ người nào được bạn ủy quyền) cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi vì bất kỳ lý do nào khác.

5. Mục Đích

Các mục đích mà chúng tôi và/hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, cung cấp, xử lý, quản lý và/hoặc chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn như sau:

• cung cấp dịch vụ cho bạn và thực hiện và tuân thủ các nghĩa vụ của chúng tôi theo hợp đồng/thỏa thuận của chúng ta;

• thực hiện giao dịch được dự kiến trong hợp đồng/thỏa thuận của chúng ta (bao gồm nhưng không giới hạn việc mua bán và chuyển nhượng quyền sở hữu đối với các căn hộ/nhà ở/biệt thự trong dự án của chúng tôi và cung cấp các dịch vụ và đặc quyền liên quan bạn);

• hỗ trợ việc thiết lập, vận hành, bảo trì và/hoặc quản lý bất kỳ tài khoản nào được mở bởi hoặc đứng tên bạn với chúng tôi, đồng thời cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ liên quan (bao gồm cả cho mục đích thanh toán hoặc để xử lý các đơn đặt hàng và ứng dụng cho các dịch vụ đó);

• duy trì, kiểm tra và/hoặc vận hành bất kỳ hệ thống hoặc nền tảng nào cần thiết để cung cấp bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi, hoặc liên quan đến (các) trang web hoặc (các) ứng dụng di động sẽ được cung cấp bởi chúng tôi hoặc bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào do chúng tôi chỉ định;

• hỗ trợ kết nối và khả năng tương tác giữa/trong số các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba do chúng tôi chỉ định liên quan đến các dịch vụ do các nhà cung cấp dịch vụ đó cung cấp;

• đánh giá, xử lý, phản hồi hoặc giải quyết các thắc mắc, yêu cầu, phản ánh, câu hỏi, hướng dẫn hoặc khiếu nại của bạn; và thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng khác;

• xác minh danh tính của bạn và/hoặc những người có liên quan của bạn(bao gồm nhưng không giới hạn ở những người sáng lập, cổ đông chính, người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền, thành viên hội đồng quản trị, giám đốc, vợ/chồng, cha mẹ, con cái); và xử lý các đơn đặt hàng và các yêu cầu đăng ký các dịch vụ;

• tiến hành kiểm tra tín dụng để chuẩn bị các báo cáo tín dụng và/hoặc để đánh giá mức độ tín nhiệm;

• tiếp thị, quảng bá (bao gồm chào bán bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác), cải thiện và/hoặc mở rộng, nâng cao việc cung cấp dịch vụ bởi chúng tôi hoặc bất kỳ công ty liên kết, đối tác, nhà thầu hoặc bên thứ ba cung cấp dịch vụ đến bạn;

• chia sẻ với các tổ chức, công ty liên kết và đối tác kinh doanh có liên quan được chọn (bao gồm cả các tổ chức trong Tập Đoàn để cho phép các tổ chức, công ty liên kết và đối tác kinh doanh có liên quan đó nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch, khảo sát khách hàng, phân tích xu hướng và/hoặc các hình thức liên quan khác phân tích dữ liệu để điều chỉnh tốt hơn các ưu đãi, khuyến mãi và/hoặc hoạt động tiếp thị trực tiếp khác cho chúng tôi;

• để cung cấp các dịch vụ bổ sung hoặc dịch vụ tăng cường trải nghiệm khách hàng;

• cung cấp và quản lý các lợi ích dành cho khách hàng thân thiết, tặng thưởng, khuyến mại, cuộc thi, rút thăm trúng thưởng và các lợi ích liên quan khác;

• tiến hành nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch, khảo sát khách hàng, phân tích xu hướng và/hoặc các hình thức phân tích dữ liệu liên quan khác;

• thông báo cho bạn về các dịch vụ và sản phẩm được cung cấp hoặc chào bán bởi chúng tôi hoặc bất kỳ tổ chức, công ty liên kết và đối tác nào có liên quan;

• tiến hành đào tạo và/hoặc cải thiện chất lượng dịch vụ và/hoặc các chiến lược tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi;

• cải thiện trải nghiệm người dùng của bạn và/hoặc các sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi cung cấp cho bạn;

• thiết lập, tăng cường và/hoặc cải thiện các hệ thống thanh toán, bao gồm giao diện hoặc tương tác của các hệ thống thanh toán đó với hệ thống thanh toán của các tổ chức tài chính, người bán và/hoặc tổ chức thanh toán khác;

• tìm kiếm lời khuyên từ chuyên gia, bao gồm cả tư vấn pháp lý, hoặc thực thi các nghĩa vụ của bạn và các quyền của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn việc thu hồi các khoản nợ của bạn hoặc bởi bất kỳ người nào khác, hoặc bảo vệ các quyền và lợi ích của chúng tôi và/hoặc bất kỳ tổ chức, đối tác, nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào có liên quan;

• tiến hành điều tra hoặc xử lý các khoản nợ khó đòi, phòng chống tội phạm và lừa đảo, phát hiện truy tố, quản lý rủi ro, vi phạm các điều khoản và điều kiện đối với dịch vụ do chúng tôi cung cấp hoặc ngăn chặn bất kỳ cá nhân nào thực hiện hành động gây hại và bất hợp pháp;

• thực hiện và tuân thủ kiểm toán nội bộ/ kiểm toán độc lập hoặc cho các mục đích tuân thủ khác;

• tuân thủ các nghĩa vụ và yêu cầu của cơ quan nhà nước, các nghĩa vụ và yêu cầu về tuân thủ hoặc pháp lý; và

• cho bất kỳ mục đích nào khác mà (A) được cho phép hoặc được yêu cầu bởi luật áp dụng, các quy tắc ngành nghề hoặc quy tắc thị trường, (B) cần thiết, bổ trợ hoặc là hệ quả của các mục đích nêu trên hoặc (C) được mong muốn hoặc cần thiết để thực hiện dịch vụ theo hợp đồng/thỏa thuận của chúng ta.

6. Tiết Lộ Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

Để thực hiện một hoặc nhiều mục đích được nêu tại Mục 5 của Chính sách này, chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho một hoặc nhiều bên thứ ba dưới đây:

• các đơn vị trong Tập Đoàn;

• nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài, nhà thầu và bên thứ ba, để cung cấp dịch vụ cho bạn;

• các đối tác kinh doanh và nhà cung cấp của chúng tôi để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công ty dịch vụ chuyển phát nhanh và các công ty khác trong chuỗi giao hàng;

• ngân hàng, công ty thẻ tín dụng, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và các công ty khác trong chuỗi xử lý thanh toán để xử lý thanh toán;

• tổ chức thu hồi nợ;

• công ty thông tin tín dụng và văn phòng tín dụng;

• các cơ quan chính phủ, bao gồm bất kỳ bộ, vụ, cơ quan nào (bao gồm cả các cơ quan thực thi pháp luật), hoặc cơ quan nhà nước, cơ quan tư pháp hoặc bán tư pháp hoặc cơ quan kỷ luật, trọng tài hoặc hòa giải, hoặc bất kỳ cơ quan theo luật định nào khác;

• các bên tư vấn của chúng tôi, bao gồm kiểm toán viên, kế toán và luật sư;

• bất kỳ định chế dữ liệu trung gian nào;

• bất kỳ bên nào khác mà bạn cho phép chúng tôi tiết lộ dữ liệu cá nhân; và

• bên bán hoặc bên mua tiềm năng đối với hoạt động kinh doanh hoặc tài sản của chúng tôi trong trường hợp chúng tôi bán hoặc mua bất kỳ tài sản kinh doanh nào.

7. Chuyển Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

Về cơ bản, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ tại Việt Nam. Trong quá trình cung cấp dịch vụ cho bạn, chúng tôi có thể cung cấp, chuyển, lưu trữ, xử lý và/hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Khi đó, chúng tôi sẽ tuân thủ tất cả các luật về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư hiện hành và thực hiện các bước để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn ít nhất tiếp tục nhận được sự bảo vệ tương đương với sự bảo vệ của Nghị định 13 (được sửa đổi tùy từng thời điểm), ví dụ như yêu cầu bên nhận dữ liệu đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân được bảo mật và an toàn.

Đối với cư dân Liên minh Châu Âu hoặc Vương quốc Anh, hãy xem Phần 'Thông tin bổ sung dành cho cư dân Liên minh Châu Âu/Vương quốc Anh' bên dưới để biết thêm thông tin về việc chuyển dữ liệu cá nhân.

8. Sự Đồng Ý

Trừ khi có quy định khác của luật, chúng tôi sẽ thông báo và phải có được sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của bạn cho việc xử lý Dữ liệu Cá nhân bằng các cách thức hoặc hình thức như ký vào biểu mẫu hoặc đánh dấu vào ô trống.

Khi bạn làm như vậy, bạn cam kết rằng:

• bạn trên 16 tuổi và sự đồng ý của bạn, nếu chúng tôi nhận được, là hợp lệ;

• bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các quyền và nghĩa vụ của mình theo Chính sách này; và

• khi bạn cung cấp thông tin về một cá nhân khác (ví dụ: nhân viên hoặc trẻ em), (A) cá nhân đó đã được thông báo về Chính sách này và các thông tin cần thiết khác liên quan đến việc xử lý và (B) bạn có thẩm quyền để đưa ra sự đồng ý thay mặt người đó và đã đưa ra sự đồng ý hợp lệ như vậy thay mặt cho người đó.

Về việc xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em, chúng tôi luôn tôn trọng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của trẻ em. Trong trường hợp chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ em dưới 16 tuổi, việc xử lý sẽ vì các quyền và lợi ích tốt nhất của trẻ em và phải được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ. Trong trường hợp trẻ em từ 7 tuổi trở lên, chúng tôi cũng sẽ xin sự đồng ý của các trẻ em này. Trừ khi pháp luật có quy định khác, việc xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em sẽ bị dừng và dữ liệu cá nhân của trẻ em sẽ bị xóa nếu (A) quá trình xử lý không phù hợp với các mục đích đã được đồng ý hoặc quá trình xử lý hoàn tất cho các mục đích đã được đồng ý, (B) sự đồng ý bị rút lại hoặc (c) theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

9. Quyền Của Bạn

a) Quyền Được Biết

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập, sử dụng, xử lý và cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi được cho phép hoặc được yêu cầu bởi quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc quyền riêng tư được áp dụng đối với bạn.

b) Quyền Đồng Ý

Bạn có quyền đồng ý cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật áp dụng quy định không cần có sự đồng ý.

c) Quyền Rút Lại Sự Đồng Ý

Sau khi đồng ý, bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với việc chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn chọn làm như vậy, chúng tôi không thể cung cấp các dịch vụ của chúng tôi hoặc thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào mà chúng tôi có thể có dành cho bạn. Theo đó, trong trường hợp việc cung cấp dịch vụ cho bạn bắt buộc phải có sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể ngừng cung cấp các dịch vụ đó cho bạn và có quyền quyết định chấm dứt mọi thỏa thuận dịch vụ mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý với bạn.

Trừ khi được chúng tôi và/hoặc Tập Đoàn (nếu có liên quan) đồng ý khác đi, kể cả khi bạn rút lại sự đồng ý, bạn vẫn sẽ bị ràng buộc bởi bất kỳ thỏa thuận dịch vụ nào với chúng tôi và/hoặc Tập Đoàn (nếu có liên quan) và nếu bạn chọn chấm dứt thỏa thuận các hợp đồng liên quan, việc chấm dứt sớm và các khoản phí khác, thiệt hại thanh toán hoặc hậu quả hợp đồng có thể được áp dụng theo các hợp đồng liên quan hoặc theo luật, và chúng tôi và/hoặc Tập Đoàn bảo lưu các quyền của mình đối với các điều khoản đó.

Vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi qua email (Mục 15) để rút lại sự đồng ý.

Căn cứ theo quy định pháp luật áp dụng, chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu rút lại sự đồng ý trong thời gian hợp lý (tùy thuộc vào mức độ phức tạp của yêu cầu và tác động của yêu cầu đối với mối quan hệ của chúng ta), nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, không quá mười (10) ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu của bạn.

d) Quyền Truy Cập, Cập Nhật Và Chỉnh Sửa

Bạn có thể truy cập, cập nhật và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập tài khoản đã đăng ký với chúng tôi thông qua trang web hoặc ứng dụng di động, tùy từng trường hợp. Nếu bạn không có tài khoản với chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ liên hệ tại Mục 15. Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu cập nhật và/hoặc chỉnh sửa của bạn ngay khi có thể, nhưng trong mọi trường hợp không muộn hơn mười (10) ngày làm việc ngày kể từ khi nhận được yêu cầu cập nhật và/hoặc chỉnh sửa đó.

Căn cứ theo quy định pháp luật áp dụng, chúng tôi sẽ phản hồi các yêu cầu truy cập của bạn trong khoảng thời gian hợp lý (và trong mọi trường hợp không muộn hơn ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu truy cập đó). Chúng tôi có thể tính phí xử lý yêu cầu truy cập của bạn. Lệ phí sẽ phụ thuộc vào tính chất và mức độ phức tạp của yêu cầu truy cập của bạn.

Nếu bạn là cư dân ở Liên minh Châu Âu hoặc Vương quốc Anh, hãy xem Mục 'Thông tin bổ sung dành cho cư dân Liên minh Châu Âu/Vương quốc Anh' bên dưới để biết thông tin về các yêu cầu truy cập, cập nhật và chỉnh sửa theo GDPR/UK GDPR.

e) Quyền Yêu Cầu Cung Cấp Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

f) Quyền Phản Đối Hoặc Hạn Chế Xử Lý

Bạn có quyền phản đối hoặc yêu cầu hạn chế đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình trừ khi pháp luật có quy định khác. Chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu của bạn trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu trừ khi pháp luật có quy định khác.

g) Quyền Khiếu Nại, Tố Cáo, Khởi Kiện

Bạn có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

h) Quyền Yêu Cầu Bồi Thường Thiệt Hại

Bạn có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi có hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

i) Quyền Tự Bảo Vệ

Bạn có quyền tự bảo vệ theo quy định của Bộ luật Dân sự, quy định pháp luật khác có liên quan và Nghị định 13 hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện biện pháp bảo vệ quyền dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự.

j) Các Quyền Khác

Ngoài các quyền trên, bạn còn có các quyền và biện pháp khắc phục khác theo quy định của pháp luật hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa bạn và chúng tôi.

10. Nghĩa Vụ Của Bạn

Bạn có các nghĩa vụ sau: (A) nghĩa vụ bảo vệ hoặc yêu cầu người khác bảo vệ dữ liệu cá nhân, (B) nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác, (C) nghĩa vụ cung cấp dữ liệu đầy đủ và chính xác, (D) nghĩa vụ thực hiện quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân và (E) các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa bạn và chúng tôi.

Ngoài ra, bạn phải đảm bảo rằng tất cả dữ liệu cá nhân bạn gửi cho chúng tôi là chính xác, được cập nhật và không gây hiểu lầm. Bất kỳ việc gửi thông tin sai lệch hoặc không chính xác nào đều có thể dẫn đến việc chúng tôi không thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà bạn tìm kiếm. Chúng tôi có quyền yêu cầu cung cấp tài liệu để xác minh thông tin do bạn cung cấp.

Chúng tôi khuyến khích bạn thông báo cho chúng tôi khi có bất kỳ thay đổi nào đối với dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, để đảm bảo rằng chúng tôi có thông tin mới nhất, chính xác nhất và đầy đủ nhất. Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể chỉnh sửa hoặc hoàn thiện các dữ liệu cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ ngay khi có thể.

11. Cookies

Các trang web và các ứng dụng di động của chúng tôi sử dụng cookie để theo dõi các tùy chọn duyệt web và giúp phân tích dữ liệu về lưu lượng truy cập trang web để cải thiện trang web dựa trên nhu cầu của bạn và nâng cao hiệu quả của trang web. Chúng tôi thường sử dụng thông tin đó để phân tích thống kê nhưng có thể sử dụng thông tin đó vì những lý do khác ở dạng tổng hợp hoặc ở thể dữ liệu mà chúng tôi không xác định được danh tính của bạn.

Khi bạn truy cập các trang web và/hoặc các ứng dụng di động của chúng tôi, máy chủ của chúng tôi sẽ tự động ghi lại thông tin và được gửi đi bất cứ khi nào bạn truy cập trang web hoặc ứng dụng di động. Dữ liệu này có thể bao gồm: (A) địa chỉ IP của máy tính bạn; (B) loại trình duyệt của bạn; (C) trang web bạn đang truy cập trước khi bạn truy cập trang web có liên quan; (D) các trang ở trong trang web hoặc ứng dụng di động mà bạn truy cập; và/hoặc (E) thời gian dành cho các trang web đó, mục và thông tin được tìm kiếm trên trang web hoặc ứng dụng di động, thời gian và ngày truy cập cũng như các số liệu thống kê khác.

Cookie không cho phép chúng tôi truy cập vào máy tính của bạn. Hầu hết các trình duyệt tự động đồng ý cookie, nhưng bạn thường có thể thay đổi cài đặt trình duyệt của mình theo nguyện vọng. Nếu không đồng ý sử dụng cookie, có thể bạn sẽ không trải nghiệm được toàn bộ các tính năng của các trang web và các ứng dụng di động của chúng tôi.

12. Các Trang Web Khác

Các trang web và các ứng dụng di động của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác do bên thứ ba sở hữu hoặc vận hành và không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung trên bất kỳ trang web nào như vậy hoặc về hậu quả của việc truy cập hoặc sử dụng bất kỳ trang web nào như vậy (bao gồm cả việc bảo vệ và sự riêng tư của bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp khi truy cập các trang web đó). Các trang web đó không chịu sự điều chỉnh của Chính sách này.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ hoàn toàn chịu rủi ro từ việc truy cập hoặc sử dụng các trang web đó. Khi truy cập các trang web của bên thứ ba này, bạn nên đọc chính sách quyền riêng tư áp dụng cho việc bạn sử dụng trang web đó.

13. Lưu Trữ Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân trong thời gian cần thiết để hoàn thành mục đích mà dữ liệu được thu thập, mục đích kinh doanh hoặc hợp pháp của chúng tôi hoặc theo yêu cầu của luật định liên quan. Để đảm bảo có thể giải quyết mọi tranh chấp hợp đồng, chúng tôi thường sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn tối đa bảy (7) năm, có thể khác đi vào từng thời điểm. Chúng tôi sẽ xóa dữ liệu cá nhân của bạn khi (A) bạn rút lại sự đồng ý, phản đối hoặc yêu cầu xóa, (B) dữ liệu cá nhân của bạn không được xử lý theo các mục đích đã được đồng ý, (C) pháp luật quy định bắt buộc phải xóa, (D) chúng tôi đã hoàn thành việc xử lý cho các mục đích bạn đã đồng ý, (E) việc lưu trữ dữ liệu cá nhân không còn cần thiết nữa hoặc (F) doanh nghiệp của chúng tôi không còn hoạt động.

Nếu bạn từ chối hoặc rút lại sự đồng ý đối với mục đích tiếp thị, chúng tôi sẽ loại trừ bạn ra khỏi cơ sở dữ liệu tiếp thị của chúng tôi.

14. Cập Nhật Chính Sách

Chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách này tại từng thời điểm và các phiên bản cập nhật sẽ được đăng tải trên trang web và/hoặc ứng dụng di động của chúng tôi; và có đóng dấu ngày cập nhật để bạn biết được lần cuối Chính sách được cập nhật. Vui lòng thường xuyên quay lại trang web này để biết được bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào đối với Chính sách này.

Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo, ví dụ như bằng thông báo trên trang web của chúng tôi. Tùy thuộc vào quy định của pháp luật áp dụng, phiên bản tiếng Anh của Chính sách này sẽ được ưu tiên áp dụng.

15. Chi Tiết Liên Hệ Và Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, ý kiến hoặc đề xuất nào về cách chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc công bố dữ liệu cá nhân của bạn hoặc Chính sách này hoặc muốn được cung cấp thông tin về dữ liệu cá nhân chúng tôi lưu giữ của bạn, vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi qua email tại vn.dpo@kepland.com.vn

Thông Tin Bổ Sung Dành Cho Cư Dân Liên Minh Châu Âu/Vương Quốc Anh

I. Căn cứ xử lý thông tin cá nhân. Chúng tôi cần đảm bảo rằng có cơ sở pháp lý theo GDPR/UK GDPR (tùy từng trường hợp) để đảm bảo việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn là hợp pháp. Chúng tôi có thể xử lý hợp pháp thông tin cá nhân của bạn theo một số cách thức khác nhau. Chúng tôi sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nếu có ít nhất một trong các cơ sở pháp lý và trong phạm vi của các căn cứ đó. Các cơ sở pháp lý được trình bày dưới đây có dẫn chiếu đến từng mục đích được nêu trong Mục 5 (Mục Đích). Chúng tôi thường sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

• Khi bạn đã đồng ý trước khi xử lý.

• Khi chúng tôi cần thực hiện một hợp đồng mà chúng tôi sắp ký kết hoặc đã ký kết với bạn.

• Khi việc sử dụng là cần thiết vì quyền lợi hợp pháp của chúng tôi (hoặc của bên thứ ba) và lợi ích của bạn và các quyền cơ bản của bạn không vượt quá những lợi ích đó.

• Khi chúng tôi cần tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc hành chính.

Sự đồng ý có nghĩa là việc xử lý dữ liệu cá nhân được tiến hành khi bạn đã thể hiện sự đồng ý của mình bằng một tuyên bố hoặc lựa chọn tham gia rõ ràng để xử lý dữ liệu cho một mục đích cụ thể.

Thực hiện hợp đồng có nghĩa là việc xử lý dữ liệu của bạn khi việc này là cần thiết để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi ký kết hợp đồng đó.

Lợi ích hợp pháp có nghĩa là lợi ích kinh doanh của chúng tôi khi tiến hành và quản lý hoạt động kinh doanh của chúng tôi và tạo ra doanh thu để chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ tốt nhất, tăng trưởng và phát triển hoạt động kinh doanh cũng như các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi đã xem xét và cân đối các tác động tiềm ẩn đối với bạn (bao gồm cả tác động tích cực và tiêu cực) và các quyền của bạn trước khi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì quyền lợi hợp pháp của chúng tôi. Chúng tôi không sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các hoạt động mà các quyền của chúng tôi cao hơn việc tác động đến bạn (trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép). Bạn có thể biết thêm thông tin về cách chúng tôi đánh giá các quyền lợi hợp pháp của mình trước bất kỳ tác động tiềm ẩn nào đối với bạn đối với các hoạt động cụ thể bằng cách liên hệ với chúng tôi.

Tuân thủ với nghĩa vụ pháp lý có nghĩa là việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi việc xử lý đó là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý ràng buộc chúng tôi.

Vui lòng xem bảng bên dưới để tìm hiểu thêm về các loại cơ sở pháp lý mà chúng tôi sẽ căn cứ vào đó để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Mục 3 ở trên trình bày chi tiết về các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập và xử lý cho các mục đích này.

Mục đích (như được nêu trong Mục 5 (Mục đích)) Cơ sở pháp lý
Cung cấp dịch vụ cho bạn với tư cách là khách hàng cá nhân
- để cung cấp cho bạn dịch vụ của chúng tôi (bao gồm việc thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi với bạn đối với các dịch vụ đó) Khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích này, chúng tôi dựa vào cơ sở pháp lý là việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là cần thiết để chúng tôi thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng với bạn.
- để hỗ trợ cho việc thiết lập, vận hành, bảo trì và/hoặc quản lý các dịch vụ đó hoặc bất kỳ tài khoản nào bạn mở với chúng tôi, đồng thời cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ liên quan (bao gồm cả mục đích thanh toán hoặc xử lý đơn đặt hàng và đơn đăng ký cho các dịch vụ đó)
- để duy trì, kiểm tra và/hoặc vận hành bất kỳ hệ thống hoặc nền tảng nào cần thiết cho việc cung cấp bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi hoặc liên quan đến các trang web hoặc các ứng dụng di động được chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba cung cấp dịch vụ nào được chỉ định bởi chúng tôi cung cấp
- để tăng khả năng kết nối và khả năng tương tác giữa các bên thứ ba cung cấp dịch vụ do chúng tôi chỉ định liên quan đến các dịch vụ được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ đó
- để xác minh danh tính của bạn và xử lý các đơn đặt hàng và đơn đăng ký dịch vụ
- để trả lời và giải quyết các yêu cầu hoặc khiếu nại và phục vụ cho các hoạt động chăm sóc khách hàng khác
- để đánh giá, xử lý, phản hồi hoặc theo cách khác giải quyết các ý kiến, yêu cầu, phản hồi, câu hỏi, hướng dẫn hoặc khiếu nại của bạn và cho các hoạt động liên quan đến chăm sóc khách hàng khác
- để cung cấp các dịch vụ bổ sung hoặc các dịch vụ tăng trải nghiệm người dùng
- để cải thiện trải nghiệm của bạn và/hoặc việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn
- cung cấp và quản lý các lợi ích dành cho khách hàng thường xuyên, lợi ích tặng thưởng, lợi ích khuyến mại, các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng và các lợi ích liên quan khác
Cung cấp dịch vụ cho tổ chức mà bạn đại diện
- để cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi (bao gồm cả việc thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi với bạn đối với các dịch vụ đó) Khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho những mục đích này, chúng tôi dựa vào cơ sở pháp lý là việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nằm trong phạm vi quyền lợi hợp pháp của chúng tôi, cụ thể là việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho tổ chức mà bạn đại diện.
- để hỗ trợ cho việc thiết lập, vận hành, bảo trì và/hoặc quản lý các dịch vụ đó hoặc bất kỳ tài khoản nào bạn có với chúng tôi, đồng thời cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ liên quan (bao gồm cả mục đích thanh toán hoặc xử lý đơn đặt hàng và đơn đăng ký cho các dịch vụ đó)
- để duy trì, kiểm tra và/hoặc vận hành các hệ thống của chúng tôi (hoặc bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào của chúng tôi) cần thiết để cung cấp bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi hoặc liên quan đến các trang web hoặc các ứng dụng di động
- để tăng cường khả năng kết nối và khả năng tương tác giữa các nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho bạn
- để xác minh danh tính của bạn và xử lý các đơn đặt hàng và đơn đăng ký dịch vụ
- để trả lời và giải quyết các yêu cầu hoặc khiếu nại và phục vụ cho các hoạt động chăm sóc khách hàng khác
- để đánh giá, xử lý, phản hồi hoặc theo cách khác giải quyết các ý kiến, yêu cầu, phản hồi, câu hỏi, hướng dẫn hoặc khiếu nại của bạn và cho các hoạt động liên quan đến chăm sóc khách hàng khác
- để cung cấp các dịch vụ bổ sung hoặc các dịch vụ tăng trải nghiệm người dùng
- để cải thiện trải nghiệm của bạn và/hoặc việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn
- cung cấp và quản lý các lợi ích dành cho khách hàng thường xuyên, lợi ích tặng thưởng, lợi ích khuyến mại, các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng và các lợi ích liên quan khác
Để cho phép vận hành các hoạt động kinh doanh của chúng tôi một cách thuận lợi
- cho mục đích kiểm toán nội bộ/độc lập hoặc tuân thủ quy định Khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích này, chúng tôi dựa vào cơ sở pháp lý là việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nằm trong quyền lợi hợp pháp của chúng tôi, cụ thể là việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi và để cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
- để tiến hành nghiên cứu thị trường, lên kế hoạch, khảo sát khách hàng, phân tích xu hướng và/hoặc các hình thức phân tích dữ liệu có liên quan khác
- để tiến hành đào tạo và/hoặc cải thiện chất lượng dịch vụ và/hoặc các chiến lược tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi
- để thiết lập, tăng cường và/hoặc cải thiện hơn nữa các hệ thống thanh toán, bao gồm giao diện hoặc tương tác của các hệ thống thanh toán này với hệ thống thanh toán của các tổ chức tài chính, người bán và/hoặc tổ chức thanh toán khác
Để thực thi các quyền hợp pháp của chúng tôi
- để tìm kiếm tư vấn của chuyên gia, bao gồm tư vấn pháp lý, hoặc thực thi nghĩa vụ của bạn hoặc thực thi các quyền của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thu hồi các khoản nợ của bạn hoặc của bất kỳ người nào khác, hoặc bảo vệ các quyền của chúng tôi, quyền của bất kỳ công ty, đối tác có liên quan nào, công ty liên kết và/hoặc bên thứ ba cung cấp dịch vụ Khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho những mục đích này, chúng tôi dựa vào cơ sở pháp lý là việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nằm trong quyền lợi hợp pháp của chúng tôi, cụ thể là để thực thi các quyền hợp pháp của chúng tôi.
- để tiến hành điều tra hoặc xử lý các khoản nợ khó đòi, phòng chống tội phạm và lừa đảo, phát hiện việc truy tố, quản lý rủi ro, vi phạm các điều khoản và điều kiện của chúng tôi đối với dịch vụ hoặc để ngăn chặn việc bất kỳ cá nhân thực hiện các hoạt động gây hại, bất hợp pháp hoặc trái pháp luật
Các hành động phụ trợ để cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân như được nêu trong Chính sách này
- cho bất kỳ mục đích nào khác cần thiết, phụ trợ hoặc là kết quả của các mục đích nêu trên Chúng tôi sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích này khi chúng tôi có quyền lợi hợp pháp để làm vậy, nghĩa là bất kỳ điều gì phụ trợ khác cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ.
Thực hiện các hành động mà chúng tôi phải thực hiện theo quy định pháp luật áp dụng, liên quan đến bạn với tư cách là khách hàng cá nhân hoặc tổ chức mà bạn đại diện
- để thực hiện kiểm tra tín dụng, để chuẩn bị các báo cáo tín dụng và/hoặc để đánh giá mức độ tín nhiệm Khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho những mục đích này, chúng tôi dựa vào cơ sở pháp lý là để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của mình.
- tuân thủ các nghĩa vụ luật định và/hoặc yêu cầu hành chính hoặc pháp lý
- khi được yêu cầu hoặc cho phép bởi quy định pháp luật, quy tắc ngành hoặc quy tắc thị trường hiện hành
Gửi thông tin tiếp thị cho bạn với tư cách là khách hàng cá nhân
- để tiếp thị, quảng bá (bao gồm mời mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác), cải thiện và/hoặc nâng cao việc cung cấp dịch vụ được cung cấp bởi chúng tôi hoặc bởi các chi nhánh, đối tác, nhà thầu hoặc bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho bạn.

Trong trường hợp được yêu cầu theo luật bảo vệ dữ liệu có liên quan (ví dụ: theo luật tiếp thị trực tiếp), chúng tôi phải nhận được sự đồng ý chọn tham gia của bạn trước khi thực hiện một số hoạt động tiếp thị trừ khi chúng tôi được luật bảo vệ dữ liệu có liên quan cho phép liên hệ với bạn mà không có sự đồng ý chọn tham gia của bạn đối với hàng hóa và dịch vụ tương tự với hàng hóa và dịch vụ mà bạn đã mua, sử dụng hoặc đã tiếp cận.

Khi chúng tôi nhận được sự đồng ý của bạn cho những mục đích này, để sự đồng ý này có hiệu lực:

• sự đồng ý phải được đưa ra một cách tự nguyện, mà không có bất kỳ áp lực nào từ phía chúng tôi;

• bạn phải biết được là bạn đang đồng ý gì – chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp cho bạn đủ thông tin;

• bạn chỉ được yêu cầu đồng ý với một nội dung tại một thời điểm – do đó, chúng tôi tránh "gộp" các nội dung lại với nhau để bạn không biết chính xác mình đang đồng ý với nội dung gì; và

• bạn cần thực hiện một hành động cụ thể và rõ ràng khi đồng ý cho chúng tôi – ví dụ: chúng tôi có thể đưa ra một ô trống để bạn đánh dấu nhằm đáp ứng yêu cầu này một cách rõ ràng.

Chúng tôi hiện đang xin sự đồng ý của bạn để sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị.

Trước khi đồng ý, bạn nên đảm bảo rằng bạn đã đọc mọi thông tin đi kèm do chúng tôi cung cấp để bạn hiểu chính xác những gì bạn đồng ý.

Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào và có thể tìm thấy thông tin chi tiết trong đoạn "Quyền rút lại sự đồng ý" trong Phần III (Quyền của bạn) bên dưới.

- để chia sẻ với các tổ chức, chi nhánh và đối tác kinh doanh có liên quan đến dịch vụ cung cấp cho bạn (bao gồm cả các tổ chức trong Tập Đoàn) cho phép họ tiến hành nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch, khảo sát khách hàng, phân tích xu hướng và/hoặc các hình thức phân tích dữ liệu liên quan khác nhằm cung cấp các ưu đãi phù hợp hơn, khuyến mãi và/hoặc tiếp thị trực tiếp khác cho bạn
- để thông báo cho bạn về các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi cũng như các dịch vụ và sản phẩm của các tổ chức, chi nhánh và đối tác của chúng tôi

II. Chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài. Như đã nêu trong Mục 7 (Chuyển Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn) ở trên, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ ở một quốc gia bên ngoài Liên minh Châu Âu/Vương quốc Anh (tùy từng trường hợp). Trong bất kỳ trường hợp nào mà dữ liệu cá nhân của bạn được lưu trữ ở một quốc gia bên ngoài Liên minh Châu Âu/Vương quốc Anh và trong trường hợp này, bao gồm cả việc tham chiếu đến các lần chuyển tiếp trong Việt Nam hoặc đến các thực thể bên ngoài Việt Nam, nơi quốc gia hoặc vùng lãnh thổ được đề cập không duy trì dữ liệu theo tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu phù hợp, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo rằng bất kỳ hoạt động chuyển dữ liệu nào như vậy được thực hiện theo luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư hiện hành và dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và phù hợp với Chính sách này.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng khi dữ liệu cá nhân được lưu trữ ở một quốc gia khác, các cơ quan thực thi pháp luật có thể truy cập dữ liệu đó theo pháp luật quốc gia đó.

III. Quyền của bạn. Bạn có các quyền như được mô tả bên dưới đối với dữ liệu mà chúng tôi lưu giữ về bạn.

Để liên hệ với chúng tôi về bất kỳ quyền nào của bạn theo pháp luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, vui lòng sử dụng thông tin liên hệ nêu trên. Chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết yêu cầu của bạn mà không có sự chậm trễ quá mức và trong mọi trường hợp, đảm bảo trong giới hạn thời gian theo quy định pháp luật bảo vệ dữ liệu hiện hành (tùy thuộc vào bất kỳ sự gia hạn hợp pháp nào của chúng tôi). Chúng tôi lưu ý rằng chúng tôi có thể lưu giữ hồ sơ liên lạc của bạn để giúp chúng tôi giải quyết mọi vấn đề của bạn.

a) Quyền phản đối

Quyền này cho phép bạn phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi chúng tôi xử lý vì một trong những lý do sau:

• vì việc xử lý là để phục vụ quyền lợi hợp pháp của chúng tôi;

• để cho phép chúng tôi thực hiện một công việc vì lợi ích công cộng hoặc thực thi quyền lực của nhà nước;

• để gửi cho bạn các thông tin tiếp thị trực tiếp; hoặc

• để phục vụ các mục đích khoa học, lịch sử, nghiên cứu hoặc thống kê.

b) Quyền rút lại sự đồng ý

Nếu chúng tôi nhận được sự đồng ý của bạn để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ hoạt động nào, bạn có thể rút lại sự đồng ý này bất cứ lúc nào và chúng tôi sẽ ngừng sử dụng dữ liệu của bạn cho mục đích đó trừ khi chúng tôi cho rằng có cơ sở pháp lý khác để chúng tôi tiếp tục xử lý dữ liệu của bạn một cách hợp pháp cho mục đích này. Trong trường hợp đó chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về điều kiện này. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bằng cách sử dụng thông tin chi tiết liên hệ được quy định tại Mục 15 (Chi Tiết Liên Hệ Và Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu) ở trên. Chúng tôi lưu ý rằng việc bạn rút lại sự đồng ý của mình không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc chúng tôi xử lý trên cơ sở sự đồng ý của bạn trước khi bạn rút lại sự đồng ý.

c) Quyền tiếp cận dữ liệu của bạn

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xác nhận việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc cung cấp một bản sao các thông tin chúng tôi lưu giữ về bạn bất kỳ lúc nào và yêu cầu chúng tôi sửa đổi, cập nhật hoặc xóa thông tin đó. Nếu chúng tôi cung cấp cho bạn quyền truy cập đối với thông tin về bạn mà chúng tôi có, bạn sẽ không bị tính phí cho việc truy cập trừ khi được pháp luật cho phép. Nếu bạn yêu cầu chúng tôi cung cấp thêm bản sao của thông tin này, chúng tôi có thể sẽ thu một khoản phí hợp lý. Chúng tôi có thể từ chối yêu cầu của bạn khi pháp luật cho phép làm vâỵ. Nếu chúng tôi từ chối yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ luôn cho bạn biết lý do từ chối.

d) Quyền xóa dữ liệu

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi "xóa" dữ liệu cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định. Thông thường, bạn có quyền này khi:

• dữ liệu không còn cần thiết nữa;

• bạn đã rút lại sự đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn và chúng tôi không có lý do hợp lý nào khác để tiếp tục;

• dữ liệu bị xử lý bất hợp pháp;

• dữ liệu phải được xóa để chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ theo pháp luật của mình; hoặc

• bạn phản đối việc xử lý dữ liệu và chúng tôi không thể chứng minh các cơ sở hợp pháp nào khác để tiếp tục xử lý.

Chúng tôi chỉ có quyền từ chối thực hiện yêu cầu xóa dữ liệu của bạn trong một số trường hợp hạn chế và chúng tôi sẽ luôn cho bạn biết lý do từ chối. Khi thực hiện yêu cầu hợp lệ về việc xóa dữ liệu, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý có thể thực hiện được để xóa các dữ liệu liên quan.

e) Quyền hạn chế xử lý

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định, ví dụ: nếu bạn không đồng ý về tính chính xác của dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn hoặc nếu bạn phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì mục đích hợp pháp của chúng tôi. Nếu chúng tôi đã chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba, chúng tôi sẽ thông báo cho họ về việc xử lý bị hạn chế trừ khi điều này là không thể hoặc đòi hỏi nỗ lực không tương xứng. Tất nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi dỡ bỏ bất kỳ hạn chế nào đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

f) Quyền chỉnh sửa

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa bất kỳ dữ liệu cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ nào về bạn của chúng tôi. Nếu chúng tôi đã chia sẻ dữ liệu cá nhân này với các bên thứ ba, chúng tôi sẽ thông báo cho họ về việc chỉnh sửa trừ khi điều này là không thể hoặc đòi hỏi nỗ lực không tương xứng. Bạn cũng có thể yêu cầu thông tin chi tiết về các bên thứ ba mà chúng tôi đã cung cấp dữ liệu cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ. Khi chúng tôi cho rằng việc không tuân theo yêu cầu của bạn là hợp lý, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn quyết định này.

g) Quyền di chuyển dữ liệu

Bạn có quyền chuyển dữ liệu cá nhân của mình giữa các nhà cung cấp dịch vụ và nhận một bản sao dữ liệu của mình. Trên thực tế, quyền này cho phép bạn có thể chuyển thông tin chi tiết mà chúng tôi lưu giữ cho một bên thứ ba khác. Để giúp bạn thực hiện việc này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn dữ liệu của bạn ở định dạng có thể đọc được bằng máy thông dụng để bạn có thể chuyển dữ liệu. Ngoài ra, chúng tôi có thể trực tiếp chuyển dữ liệu cho bạn.

h) Các quyền liên quan đến việc ra quyết định tự động

Bạn có quyền phản đối việc bạn là đối tượng của các quyết định được đưa ra hoàn toàn phụ thuộc vào quá trình xử lý tự động khi các quyết định này ảnh hưởng bất lợi đến các quyền hợp pháp của bạn. Khi chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để đưa ra các quyết định một cách tự động, chúng tôi sẽ đảm bảo cung cấp cho bạn thông tin cụ thể về quá trình xử lý đó và bạn có quyền phản đối và yêu cầu xem xét lại quyết định.

i) Quyền khiếu nại

Bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu của mình.

Tại Vương quốc Anh, cơ quan bảo vệ dữ liệu là Văn phòng Ủy viên Thông tin. Bạn có thể liên hệ với họ theo những cách sau:

• Điện thoại: 0303 123 1113

• Email: casework@ico.org.uk

• Địa chỉ gửi thư: Văn phòng Ủy viên Thông tin, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF

Nếu cơ quan bảo vệ dữ liệu có liên quan ở Liên Minh Châu Âu, vui lòng liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu ở quốc gia có liên quan.

IV. Cookies. Khi bạn truy cập trang web và ứng dụng di động của chúng tôi lần đầu tiên, bạn sẽ thấy một màn hình thông báo cho bạn về việc chúng tôi sử dụng cookie và yêu cầu bạn đồng ý cho việc sử dụng cookie. Màn hình thông báo này có thể không xuất hiện lại cho các lần truy cập tiếp theo của bạn vào trang web và ứng dụng di động của chúng tôi, nhưng bạn có thể điều chỉnh phần mềm trình duyệt web của mình nếu bạn không muốn nhận cookie hoặc web beacon, nhưng việc này có thể hạn chế việc bạn có thể sử dụng một số về các tính năng của trang web và ứng dụng di động của chúng tôi. Vui lòng tham khảo hướng dẫn trình duyệt của bạn hoặc các trang trợ giúp để tìm hiểu thêm về các chức năng này.